Különórák

Sakk

A Bajnok Sakkiskola októbertől május végéig képességfejlesztő szakkört indít 5-6 évesek részére. A 30-40 perces foglalkozást heti rendszerességgel tartjuk. A gyermekek az év során megismerkednek a sakkal, amelynek alapjait mesés, interaktív módszerrel sajátítják el. Eközben logikai készségük fejlődik, iskola előtt állóknak különösen ajánljuk.

 

Néptánc

Az oktatás a Tímár módszer segítségével történik, amely módszer a néptánc világában azt jelenti, amit a Kodály módszer a zenében.
Lényege, hogy minél több gyermek minél kisebb korban ismerkedjen meg a még elevenen élő néptánc és népzene hagyományával, nemcsak a színpadi megjelenítés által és muzeális értékként, hanem mint megélt, tapasztalat épüljön be a mindennapi életünkbe.
Időpontja: Hétfő 1600.

Judo


Az általános mozgáskultúra és a motoros képességek hiányosságait tükrözik a gyerekek és a felnőttek „esni tudásának” hiánya, a küzdő szellem gyenge szintje, a test-test elleni küzdelemtől való félelem. A judo edzések folyamatában a tanulók a korrekt küzdelmekben megtanulják becsülni az erő, az ügyességet, a szerénységet, az egymás legyőzésének és a legyőzetésének ember léptékű elviselését.

Gyermek-pszichodráma

A pszichodráma foglalkozáson, a személyiség és kreativitás fejlesztése történik, amely minden gyermek számára egyedi élményt nyújt. A játék alkalmas a mindennapi stressz oldására, az aktuális illetve régebben húzódó konfliktusok feldolgozására. Különböző lelki eredetű problémák megoldásában is segíthet a gyermek-pszichodráma. Nagyon pozitív a hatása szorongó, bátortalan gyermekek esetében, vagy segíthet közösségbe való beilleszkedési nehézségekben is.

Konduktív játékos mozgásfejlesztés

A konduktív pedagógia egyik legfontosabb célkitűzése a tanulási képességek fejlesztése. A komplex program magában foglalja a gyermekre szabott különféle mozgásos és kognitív feladatokat, azok gyakorlását, az újonnan (újra) tanultak alkalmazását különböző szituációkban. Agyunk két féltekéjének más és más a funkciója.
A bal agyfélteke a logikus gondolkodás helye, részletező, elemző, a beszédért, a matematikai gondolkodásért felel. A jobb félteke a kreativitás, a művészet, a zene központja. Stressz hatására az üzeneteket szállító idegpályák blokkolódhatnak, ami tanulási nehézséghez, koordinációs problémák kialakulásához vezet. Az eredményes tanuláshoz, egészséghez a két féltekének harmonikusan együtt kell működnie. A test jobb oldalát a bal agyfélteke, míg a bal oldalát a jobb félteke irányítja.
A keresztmozgások egyensúlyba hozzák a két agyféltekét.
Az idegi funkciók kereszteződnek, erősítik az idegrendszert, fejlesztik a mentális képességeket.
A játékos feladatsorok végzésével, a nagymozgások, a finommozgások, a keresztmozgások, az egyensúly, az általános rugalmasság, a tartás, a memória, a figyelem és a koncentráció pedagógiai módszerrel való fejlesztése történik. A motiváltságot felhasználva, a gyerekek érdeklődésére építve, érdekes tevékenységekbe ágyazva végezzük a feladatokat. Egyénre szabott differenciálással, célirányos mozgásokkal, a mozgás belső képének kialakítása a cél.
A foglalkozások időpontja: Hétfő, Szerda 800-845; 845-930.

Jóga

A jóga egy olyan mozgásrendszer, amelyben a gerinc egészsége, az izmok rugalmassága és a lelki harmónia megalapozása kerül a középpontba. A mai mozgásszegény életmód mellett ennek jelentősége egyre nagyobb. A különböző mozgásformák, pl. játék, sportolás, túrák, séták, a rengeteg ülő foglalkozás, bizonyos izomcsoportok megrövidülését, merevségét természetes módon kialakítják.
A jóga értéke ezen izomcsoportok megnyújtásában, kilazításában, a gerinc egészségének megőrzésében számottevő. Lelki hatásaiban a befelé fordulás, a belső harmónia és béke megtalálásának elősegítése a jóga fő célja.

Kerékpározás

A  görkorcsolya oktató programunkkal a gyerekek egyensúlyérzéke gyorsan fejlődik úgy, hogy hamarosan a futóbiciklik kerülnek sorra. A futóbicikli segítségével néhány hét alatt gyerekeink megtanulnak kerékpározni is. Ezt követően szükség van e „járművel” való magabiztos közlekedés elsajátítására is. Elindulni, megállni, sebességet növelni, csökkenteni, kikerülni, kanyarodni, stb. Jó lehetőséget ad ugyanakkor az agy két féltekéjének készség szintű összehangolódására. Kerékpározás közben növelhető a lurkók erőnléte, kitartása, versenyszelleme, önbizalma, miközben a szabad levegőn való mozgás edző hatása is érvényesülhet. Téli időszakban vagy erős esőzés alkalmával a KRESZ szabályaival ismerkednek a gyerekek.

Egyéb lehetőségek

A szomszédos tornacsarnok és saját fejlesztőszobánk kihasználásával igény szerint lehetőség van: aikidó, foci, zene, képzőművészeti vagy más, akár felnőtteknek szóló tanfolyamok és előadások megszervezésére.