Filozófiánk

Nevelési filozófiánk

A nevelés teljesen leegyszerűsítve nem más, mint egy már kialakult személyiség hatása egy még fejlődésben levő gyermeki személyiségre. Fontosnak tartottuk ezért, hogy a különböző pedagógus egyéniségek törekvéseit közös alapelvek megalkotásával hangoljuk össze. Ezek a következők:

 • Derűs, kiegyensúlyozott, elfogadó légkör várja a gyerekeket, hogy örömmel jöjjenek az óvodába. Az óvoda felnőttjei éreztetik a gyerekekkel, hogy fontosak számukra, itt biztonságban vannak, rájuk számíthatnak.
 • Igyekszünk minél több programot, tevékenységi lehetőséget biztosítani a gyerekeknek, hogy élményekben gazdagok legyenek.
 • A gyermekkor fő tevékenységi formáját a játékot, minden körülmények között tiszteletben tartjuk, és ezen keresztül valósítjuk meg a fejlesztési feladatokat.
 • Az iskolai életmódra való felkészítés minőségét nagyon fontosnak tartjuk és állandó önképzéssel, új módszerek elsajátításával folyamatosan javítjuk.
 • Óvjuk a gyerekeket a túlterheléstől, a túlzásoktól.
 • Pedagógiai munkánkban világnézetileg semlegesek vagyunk.

Az óvoda helyi nevelési programja

Mottó: „Minden tett legyen a szerető cselekedet forrása”


Programunk célja, hogy a totyogó csoportban 2-4 év között, és a cseperedő csoportban 5-7 éves kor között, biztosítsuk gyermekeink harmonikus személyiségfejlődését. Testi – értelmi képességeiket, érzelmi – szociális tulajdonságaikat tudatosan alakítva biztosítjuk az iskolai életmódra való sikeres felkészülést.

A személyiségfejlesztés fő feladatai:
A testi fejlődés területén, az egészséges életmód szokásainak megalapozása, fizikai fejlődésük elősegítése:

 • korszerű étkezési szokások kialakításával, a táplálkozás egyensúlyának megőrzésével (növeljük a nyers gyümölcs és zöldség mennyiségét, hogy a fehérje – szénhidrát – vitamin – ásványi anyag aránya megfelelő legyen), változatos ízekben gazdag étrenddel,
 • helyes higiénés szokások kialakításával (testük, ruhájuk ápoltságát, ápolatlanságát vegyék észre, vegyenek részt aktívan megőrzésében, helyreállításában), helyes életritmus kialakításával,
 • sok szabadban végzett tevékenységgel (kirándulás, játék, sport), teremben biztosított tornával, mozgásos játékkal, edzettségük és teherbíró képességük fokozásával.

Az érzelmi fejlődés területén:

 • meleg, elfogadó nevelői attitűddel megalapozzuk érzelmi biztonságukat,
 • érzelmi függőség iránti igényük kielégítése mellett, segítjük kifejlődni saját érzelmeik felismerésének és kifejezésének képességét, a felnőttek és a társak érzelmei felismerésének képességét,
 • indulataik és érzelmeik uralására, szabályozására késztetjük őket,
 • olyan alapvető, erkölcsi érzelmeket segítünk kialakulni, mint: együttérzés, igazságosság, igazmondás, segítőkészség, örömszerzés, részvét érzése, udvariasság, összetartozás, környezet iránti pozitív érzelmek.

Az értelmi fejlődés területén:

 • biztosítjuk a sokoldalú érzékszervi tapasztalatszerzés lehetőségeit, az egyes tevékenységformákban,
 • a szerzett tapasztalatok rendszerezésével elősegítjük a gondolkodási műveletek minél alaposabb begyakorlását (analízis, szintézis, összehasonlítás),
 • fejlesztjük értelmi képességeiket (észlelés, emlékezet, tartós figyelem, képzelet, kreativitás),
 • kialakítjuk az elvont nyelvi síkon folyó gondolkodás alapjait.

A szociális fejlődés területén:

eljuttatjuk gyermekeinket az egymás mellett való békés tevékenykedéstől, az együtt való tevékenykedésig (alkalmazkodó- és kooperációs készség kialakítása),

 • elősegítjük önálló helyzetmegoldó, konfliktuskezelő képességük kialakulását, eleinte a felnőtt közreműködésével, majd anélkül,
 • fejlesztjük kommunikációs és metakommunikációs képességeiket.