Fenntartó

Csillebérci Cseperedő Alapítvány

11100908-18257977-10000001 (CIB Bank)

Dr. Czibor Zsolt, a kuratórium elnöke

Az Alapítvány alapvető célja a gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezeken túl célul tűzi ki a testi nevelést, az egészséges életmódra és az iskolai életvitelre való felkészítést, képességfejlesztést, tehetséggondozást és a személyiség legfőbb értékeinek kibontakoztatását.
Az Alapítvány a magyar, az angol és más anyanyelvű családok gyermekei részére egyszerre teremti meg azokat a körülményeket, feltételeket, amelyek közt derűsen, kiegyensúlyozottan fejlődhetnek és éretté válhatnak az iskolai életmódra akár itt Magyarországon, akár bárhol a világon.
Az Alapítvány célja továbbá, hogy egy mintaóvoda és iskola keretei között kidolgozásra kerüljön egy alternatív pedagógiai szemlélet és módszer, ennek keretén belül egy olyan önszabályozó, a gyerekek-pedagógusok-szülők közösségén és kooperációján alapuló szervezet létrehozása, ahol a nevelői-pedagógiai célok a közösség által fogalmazódnak és valósulnak meg.
Az Alapítvány feladatának tekinti a bizalmon alapuló partneri viszony megteremtését a gyerekek, a szülők valamint a pedagógusok között. Továbbá egy olyan szervezet létrehozását, amelyben minden érintett fél elkötelezett, felelősségteljes, a gyermek nevelését, érzelmi, értelmi és szociális fejlesztését csakúgy céljának tekinti, mint a pedagógusok szakmai hatékonyságának fejlesztését, illetve szülők emberi kvalitásainak kibontakozását, esetleges problémáinak kezelését.

Adó 1% felajánlása:
18257977-1-43

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsitett éves beszámolói:

(Törzslapok):

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017