Felajánlás

Az Alapítvány célja:

Az Alapítvány alapvető célja a gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenően célul tűzi ki a testi nevelést, az egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítést, képességfejlesztést, a tehetséggondozást, és a személyiség legfőbb értékeinek kibontakoztatását. Az Alapítvány a magyar, az angol és más anyanyelvű családok gyermekei részére egyszerre teremti meg azokat a körülményeket, feltételeket, amelyek közt derűsen, kiegyensúlyozottan fejlődhetnek, és éretté válhatnak az iskolai életmódra akár itt Magyarországon, vagy bárhol a világon.

Mindezek keretén belül célja az Alapítványnak:

  • Közoktatási intézmények létrehozása, fenntartása, működtetése;
  • Az angol nyelv kora gyermekkori elsajátításához megteremteni a legoptimálisabb személyi és tárgyi feltételeket;
  • Az egészséges reformtáplálkozás megalapozása, támogatása;
  • Az egészséges, sportos életmód szokásainak kialakítása edzettséget, kitartást biztosító túrák, úszás és síoktatás megszervezésével;
  • Vidéki kirándulások, túrák szervezése, hogy a természet közvetlen megismerése útján alakuljon ki gyermekeinkben a természet szeretete;
  • A nyugodt, felszabadult játék és mozgásfejlesztés eszközeinek biztosítása;
  • A sokoldalú érzékszervi tapasztalatszerzés eszközeinek biztosítása;
  • Az értelmi fejlesztés korszerű eszközeinek biztosítása.

Az Alapítvány célja továbbá, hogy egy mintaóvoda és iskola keretei között kidolgozásra kerüljön egy alternatív pedagógiai szemlélet és módszer, ennek keretén belül egy olyan önszabályozó, a gyerekek-pedagógusok-szülők közösségén és kooperációján alapuló szervezet létrehozása, ahol a nevelői, pedagógiai célok a közösség által fogalmazódnak és valósulnak meg. Az Alapítvány feladatának tekinti a bizalmon alapuló partneri viszony megteremtését a gyerekek, a szülők valamint a pedagógusok között, továbbá egy olyan szervezet létrehozását, amelyben minden érintett fél elkötelezett, felelősségteljes, és amely a gyermek nevelését, érzelmi, értelmi és szociális fejlesztését csakúgy céljának tekinti, mint a pedagógusok szakmai hatékonyságának fejlesztését, illetve a szülők emberi kvalitásainak kibontakozását, esetleges problémáiknak kezelését.
A célok megvalósítása érdekében az Alapítvány közösségépítő és -gondozó tevékenységet lát el, illetve megteremti azokat a feltételeket, ahol a közösségi önszerveződés és az önszabályozás létrejöhet és működhet. A szülők-pedagógusok-gyerekek spontán szervező idő közösségi tevékenységén túl ennek egyik lehetősége a felnőttoktatás, ahol tematikus, egy adott kérdés köré szerveződő szülői-pedagógusi vitakörök, pszichológiai és pedagógiai ismeretterjesztő szemináriumok, szupervíziós csoportok keretei között valósulhatna meg a szervezetfejlesztés és a közösségépítés.